MINISZTER ELISMERŐ OKLEVELE

Kocsorné Krizbai Anna a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa, a Művészeti munkaközösség vezetője, az ÓVÓNŐI KÓRUS vezetője kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül a MINISZTER ELISMERŐ OKLEVELE - elismerésben részesült

 

Kocsorné Krizbai Anna szakmai tevékenységét, az elismerést megalapozó életútját bemutató részletes indoklás:

Általános és középiskolai tanulmányait Békésen végezte. Ezzel párhuzamosan végig a zeneiskola növendéke volt. Nagyné Bodon Ilona és Tóth István hegedűtanárai alapozták meg zeneszeretetét. Rendkívüli ember és gyermekszeretete miatt választotta az óvodapedagógusi pályát, azon kívül a zenétől sem szeretett volna elszakadni. A Szarvasi Óvónőképző Intézet elvégzése után 1984-től óvodapedagógusként dolgozik, egy évet a Petőfi utcai óvodában töltött, 39 éve a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky utcai Tagóvodájában tevékenykedik. Mindig kihívást jelent számára megnyerni a gyerekek és a szülők bizalmát. Számára nincs nagyobb elismerés annál, amikor 20 - 30 évvel ezelőtti óvodásai és szülei rá köszönnek az utcán, vagy segítenek neki ügyes-bajos ügyei elintézésében.

Munkáját a kezdetektől hivatásának tekintette, példamutató elkötelezettséggel folytat értékteremtő pedagógiai munkát az óvodások körében. Kreatív pedagógusként tudása, terhelhetősége, innovációs munkája kiemelkedő. Közvetlen egyénisége segítette abban, hogy a gyermekekkel mindig példaértékű volt a kapcsolata. Nem csoda hát, ha a régebbi óvodásai is – akik ma már felnőttek – nagy szeretettel gondolnak rá.

Tudatos, naprakész nevelőmunkája mellett aktívan vezet „Zene – ovi” foglalkozásokat, külön figyelmet fordítva az óvodás tehetségígéretekre. Gyermekcsoportja városi rendezvényeken rendszerint nagy sikert arat énekes - táncos fellépésekkel.

Az intézményünk legmeghatározóbb, innovatív, megújulásra kész óvodapedagógusa.

Aktív közreműködésével óvodája mindennapi gyakorlatába beépítette a tehetséggondozást, tehetségműhelyt alakított ki: zenei tehetségterületen.

Szívügye, hogy tapasztalatait, jól bejáratott gyakorlatait közkincsé tegye, ezzel is segítve munkatársai tehetséggondozó tevékenységét.

Gyermekekhez való őszinte odafordulása, magas fokú empátiás készsége elismertté teszi a szülők és kollegái körében.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc bemutatóin, új ötleteivel, módszertani javaslataival segíti az óvodapedagógusok, a munkaközösségi tagok és a pályakezdő óvónők munkáját.

Kiváló kapcsolatot ápol a partnerintézményekkel: zeneiskola, általános iskolák, óvodák, közművelődési intézmények. Részt vesz több civil szervezet munkájában, képviselteti magát városi rendezvényeken, valamint gyakran vállal önkéntes munkát.

1987-től az az intézmény Ének munkaközösségének vezetője. 1993-ban énektanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

Az óvónői kórus vezetője, mely az ének munkaközösségéből nőtte ki magát. Eleinte az óvodákban léptek föl, ahol interaktív zenés bemutatókon a gyermekeket közvetlen zenei élményben részesítették. Majd ezek sikerén felbuzdulva 2010-ben első alkalommal, vezetésével énekeltek a városi nagy karácsonyi hangversenyen. Felléptek már a Magyar Kultúra Napján, az elszármazottak találkozóján, a Német Nemzetiségi Önkormányzat megyei és városi rendezvényein, a bölcsődék megyei szintű találkozóján, számos alkalommal a Békés Tarhosi Zenei Napok kórustalálkozóján képviselték a várost.

2023-ban felkérést kaptak az Oktatási Hivatal megyei szintű tanévnyitó rendezvényén.

2023-2026. között az OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE cím méltó birtokosa. A jó gyakorlat, amit képvisel: Az óvodás korú gyermekek zenei készségének fejlesztése. A magyar zenei anyanyelv megalapozása. A foglalkozásokon résztvevő óvodapedagógusok szakmai tudásának gyarapítása, ötletek adása. A kórus műsorain keresztül a megnyugvás, a feltöltődés, a kikapcsolódás zenei élményének nyújtása a gyermek és a felnőtt közönség számára. A kórus kultúra fenntartása, a közönség tekintetében a zene iránti igény megalapozása és fenntartása.

A kórusvezetés titkait a Soproni Óvónőképző Intézet zenei táborában Ugrin Gábor karvezető nagyon szigorú, de áldásos keze alatt leste el.

Eddigi szakmai munkáját 2016-ban Békés város kulturális életében betöltött szerepéért „Nefelejcs Díjjal” ismerték el, 2015-ben az óvónői kórus tagjaként Civilek Békés Városért díjban részesült.

Intézményünk kiemelkedő, meghatározó személyisége.

Páratlan munkabírású, nagyon aktív, fáradhatatlan személyiség. Feladataira rendkívüli módon koncentrál. Jellemző rá a gyors helyzetfelismerés, határozottság, kreativitás, magabiztos kiállás, lelkiismeretesség. Munkáját hivatásának tekinti.

Nemcsak szakmai tudásával, hanem személyiségével is nagy hatással van intézményünk szűkebb, tágabb környezetére. Segítőkész, kiegyensúlyozott. Bizalommal fordulnak hozzá intézményi szinten is az óvodapedagógusok. Elfogadják, elismerik tanácsait, munkáját. Ugyanakkor nagyon szerény, mindig van egy-két segítő szava, bátorító pillantása.

Az Együtt Könnyebb Egyesületben 2003-tól a megalakulástól kezdve is tevékenykedik. Azzal a céllal, hogy a sérült gyerekek a városban maradjanak akkor is, amikor a szülők már nem tudnak róluk gondoskodni. Az egyesületet szintén a zenén keresztül tudja legjobban támogatni. Közös fellépéseket szervez, nívós előadók közreműködésével. Egyedülálló, hogy a Budapest Saxophone Quartet is megnyerte a jó ügy támogatására. Jótékonysági koncerten az Óvónői Kórussal közösen léptek fel.

Kimagasló szakmai tevékenysége és nyugdíjba vonulás alkalmából az óvodai nevelés területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai munkáért, a szakma fejlesztéséért, közösség építő, fejlesztő tevékenysége elismeréseként a MINISZTER ELISMERŐ OKLEVE - elismerésben részesült. 

https://bekesmatrix.hu/cikk/109207_miniszter_elismero_oklevele