MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL

Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyiminisztere a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete részére kimagasló szakmai tevékenységük elismeréséül, pedagógus nap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.

MÉLTATÁS

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde négy tagóvodából és két bölcsődéből álló szervezet. Fenntartója a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás. Szakmai munkájukat az innováció, kezdeményező készség és együttműködési készség jellemzi. A gyermekek nevelésében a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör megteremtését hangsúlyozzák, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint nevelik, fejlesztik. Az intézmény pedagógusai kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek egyéni képességei szerinti fejlesztésre, a sajátosságok figyelembevételével. A mindennapi nevelőmunka mellett kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységet folytatnak, amellyel az akkreditált kiváló tehetségpont címet is elnyerték, tehetségkoordinátoruk „BONIS BONA DÍJ a Nemzet tehetségeiért” elismert óvodapedagógus. A tehetségek mellett a felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fordítanak, Esélyteremtő Óvodai projektjük célja egy olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszer megteremtésére irányuló komplex program megvalósítása, amelynek kiemelt feladata hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. Az intézmény elsők között vett részt a fenntartható jövő érdekében történő szemléletváltásban. Zöld Óvodájuk az Óvodakert pályázatban mentorként tevékenykedik, ahol jó gyakorlatként segítenek más intézményeket. Az intézmény vezetése támogató, buzdító és lendületes. A nevelőtestület tagjai készek a megújulásra, keresik a lehetőséget, hogy új ismeretekkel bővítsék tudásukat, számos pályázatban értek el eredményeket. A pedagógusok XX százaléka rendelkezik szakvizsgával és több területen szakirányú végzettséggel, másoddiplomával. Az óvodapedagógusok között szerepelnek megyei és városi elismerésben részesült dolgozók. Az intézményben négy innovátor mesterpedagógus munkálkodik. Értékteremtésük, értékközvetítésük, újításaik meghatározóak. Szakmai munkájuk az intézmény hosszú távú jövőjét jelenti. Mindezek mellett fontosnak tartják a belső tudásmegosztást, több területen szakmai munkaközösséget működtetnek. Munkaközösségeik a mai kor kihívásaira felelve igyekeznek a szülőföldünk szépségeit megmutatni a gyerekeknek, segíteni az óvodából iskolába történő átmenetet, miközben keresik a tehetségígéreteket. Nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód már óvodás korban történő kialakítására, a művészeti nevelésre, mindezek mellett a lelki egészség megóvására mentálhigiénés törekvésekkel válaszolnak. Az intézmény szakmai együttműködése megyei szinten is kiemelkedő. Az óvodákon túl más köznevelési intézménnyel és civil szervezetekkel is együttműködnek szakmai programok, képzések szervezésében, jó gyakorlatok bemutatásában. Már hatodik éve az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként működnek. Legfontosabb partnereik a szülők, akik elégedettek az intézmény pedagógiai munkájával és értékelik a közéletben betöltött szerepét. A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde a városi közéletben is kiemelkedő szerepet vállal, együttműködik a város vezetésével, segíti a közösségi rendezvények megvalósítását, motiválja a szülőket a településen történő események iránti érdeklődésre. Intézményük egy olyan közösség, ahol a tagok érdeklődésüknek megfelelően közösséget alkotnak, amelyből a gyermekek számára is fejlesztő és szórakoztató élmények születnek. Ilyen az Óvónői Kórus, amely Civilek a Városért díjban részesült és a Meskete Színjátszókör.

https://bekesmatrix.hu/cikk/106545_miniszteri_elismerest_kapott_a_bekesi_kistersegi_ovoda_es_bolcsode

https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/06/miniszteri-elismero-oklevelet-vehetett-at-a-bekesi-kistersegi-ovoda-

es-bolcsode