Természeti munkaközösség

2020. október 13-án tartotta első összejövetelét a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Természeti munkaközössége. Fazekas Klára munkaközösség vezető tájékoztatta az óvodapedagógusokat az elmúlt időszak eseményeiről és elfogadták a 2020/2021. nevelési év Munkatervét.

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Természeti munkaközösségének terve 2020/2021 nevelési évre:

1. A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Munkaközösségeinek célja:

 • A szakmai-gyakorlati munka színvonalának emelése, a nevelő munka hatékonyságának növelése.

 • A nevelőtestületben a pedagógiai munka fejlesztése, újítása, eredmények, tapasztalatok közreadása.

 • Korszerű szakismeretek közvetítése, pedagógiai folyamatok elemzése, értékelése.

 • Pedagógiai Program folyamatos elemzése, alakítása.

 • Gyakornokok, pályakezdő óvodapedagógusok gyakorlati munkájának segítése.

 • Felkészülés támogatása az önértékelésben, értékelésben, tanfelügyeleti ellenőrzésen, pedagógus minősítővizsgán és minősítő eljárásban résztvevő óvodapedagógusok számára.

 • Segítségnyújtás az e-portfólió dokumentumainak az elkészítéséhez.

 • Gyakorlati bemutatók szervezése (minden tevékenységi területen).

2. A Természeti Munkaközösség kiemelt célja és feladatai:

 • A 2020/2021-es nevelési év feladatait meghatározó nyertes pályázatok: Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020 – 2023 - Ovikert program
 • A munkaközösség tagjai fordítsanak fokozott figyelmet a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra.

 • Tervezzék meg a gyermekek egyéni képességfejlesztését, alkalmazzák a differenciált munkáltatást.

 • Nyújtsanak segítséget a szakmai pályázatok megírásához, vállalkozzanak egyénileg is pályázatok elkészítésére: Zöld óvoda pályázat, Madárbarát óvoda, Kormányhivatali pályázatok, Bázisintézményi pályázat, Óvodakert pályázat

 • Tegyenek javaslatokat a munkaközösség kiemelt feladataira az éves munkaterv alapján.

 • Működjenek együtt a többi munkaközösséggel, kísérjék figyelemmel azok munkáját.

 • Oktatási Hivatal Bázisintézményi rendezvényein való részvétel, hospitálás a Fürkész Központi Óvodában és a Bóbita Integrált Tagóvodában- Projekt módszer és tervezés megismerése, megtanulása, alkalmazása, beillesztése a tagóvodák mindennapjaiba.

3. A Természeti Munkaközösség speciális célja és feladatai:

 • OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

 • A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja. (7. kompetencia)

 • A Munkaközösség tagok segíti a pedagógusokat és a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit.

 • Kihasználják az óvodapedagógia területén, illetve az intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.

 • Lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.

 • Segítik a gyermekeket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről.

 • A környezettudatossággal kapcsolatos szemléletmód tudatosabbá, hitelesebbé tétele tagóvodáink mindennapjaiban (szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, állatgondozás), a feltételek megteremtése.

 • A Fürkész Központi Óvoda természeti tehetségműhelyének megismerése. A munkaközösségi tagok bevezetése, megismertetése a megfigyelések, az azonosítás, beválogatás, a 30 órás műhely terv és a hatásvizsgálat írásbeli dokumentumainak elkészítésébe.

 • Iskolakertekkel, óvodakertekkel rendelkező, intézményekkel való jó kapcsolat kiépítése, fenntartása.

 • Klímatudatos Békés KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi klímastratégia kidolgozásának segítése, valamint a klímatudatosságot erőssítő szemléletformálás megvalósítása Békésen. Békés Város Önkormányzata a „Zöld 14” Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesülettel közösen sikeresen pályázott a Környezet és Energiahatékonyság Operatív Programban (KEHOP) klímastratégiai dokumentum és egy klímaplatform létrehozása, valamint kapcsolódó lakossági szemléletformálásra. A projekt keretén belül a klímaváltozással kapcsolatos információk és tudás megosztása, valamint a jó gyakorlatok átadása okán a helyi szereplők bevonásával különféle rendezvények kerülnek megszervezésre, illetve fotó- és rajzpályázat kerül meghirdetésre.

 • Szülői akciónapok szervezése.