TEHETSÉGGONDOZÁS SZAKMAI NAP a BKÓB Bóbita Tagóvodában

Program:

Köszöntők

Felvezető, a téma bemutatása - Bagolyné Szűcs Andrea a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Tehetségkoordinátora              

A tehetségműhelyben résztvevő gyermekek műsora

A tehetséggondozásban együttműködő partnereink jó gyakorlatainak bemutatása a tehetséges felnőttek, magánszemélyek bevonásával

A gyermekek tehetséggondozásába bevont külső partnerek, magánszemélyek bemutatkozása, tapasztalatai – kiállítás megtekintése

Zárógondolatok

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Deákné Domonkos Julianna Asszony a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás elnöke

https://bekesmatrix.hu/cikk/107484_tehetseggondozas_szakmai_nap_a_bkob_bobita_tagovodaban