Listázás:
Rendezés:
Katica csoport
Urbancsekné Sebestyén Marianna óvodai intézményegység vezető - telephely koordinátor - szakvizsgá..
Méhecske csoport
Bagolyné Szűcs Andrea szakvizsgázott óvodapedagógus - mester pedagógus Szalkai Sándorné szakviz..
Pillangó csoport
Klenóczkiné Körözsi Ildikó szakvizsgázott óvodapedagógus Halász-Venczák Eszter óvodapedagógus ..
Süni csoport
Barócsi Attiláná szakvizsgázott óvodapedagógus (Ildikó óvónéni) Szollár Erzsébet óvodapedagógus..
Margaréta csoport
Puskásné Hégely Ildikó óvodapedagógus Szatmári Edit óvodapedagógus Pappné Bimbó Éva dajka nén..

Bóbita Óvoda

Bóbita Óvoda

Óvodai telehely koordinátor: Urbancsekné Sebestyén Marianna szakvizsgázott óvodapedagógus - szaktanácsadó mesterpedagógus
Cím: 5630 Békés, Ótemető utca 2.
Telefon: +36-66-411-401
E-mail: otemetoovi@freemail.hu
Alapítvány: Békési Bóbita Óvoda Közhasznú Alapítvány 5630 Békés, Ótemető utca 2.
Adószám: 18377817-1-04

További munkatársak:

  • Drienszky Edina szakvizsgázott óvodapedagógus - gyógytestnevelő
  • Fodorné Stelkovics Ildikó szakvizsgázott óvodapedagógus - fejlesztő mesterpedagógu
  • Kocsor Eszter konyhai kisegítő
  • Szabó László - karbantartó

Bemutatkozás:

 

A Bóbita Óvoda Békés város központjához közeli részen, csendes helyen helyezkedik el. Már több mint 100 éve áll ezen a telken óvoda, de 2014-től új, öt csoportos óvodában látjuk el a gyermekek nevelését, fejlesztését.

Az elmúlt huszonnégy év alatt kiemelt feladatunknak tekintettük a lemaradó gyermekek felzárkóztatását, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését. Idén azonban változik óvodának arculata.

Az elmúlt években szomorúan tapasztaltuk, hogy a gyermekek beszédfejlődése egyre nagyobb lemaradást mutat. Megemelkedett a megkésett beszédfejlődésű, beszédhibás, mutista gyermekek száma, gyermekeink szinte felénél fellelhetőek ezek a problémák. Ezek segítése céljából, óvodánk az anyanyelvi nevelést, a mesével, dramatikus játékokkal történő fejlesztést és élményszerzést tűzte ki célul. Az anyanyelvi nevelés sokkal több lehetőséget tartogat, mint csak a mese. Bele tartozik a szónoki képességek alakítása, a színpadi adottságok fejlesztése, a nyelvi kifejezőkészség alakítása, a tiszta beszéd érdekében tett törekvések, a könyvekhez, irodalomhoz, versekhez való kötődés erősítése és a drámajáték nyújtotta feszültségoldás, lelki sebek gyógyítása is. Céljaink között szerepel, hogy ezt a szemléletet átadjuk a szülőknek, megsegítsük őket a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében.

Óvodánk ezen a területen már többéves tapasztalatra tekint vissza. Évről-évre több, az anyanyelvi neveléssel kapcsolatos programot és jó gyakorlatot rendezünk (Mesenap, anyanyelvi tehetségműhely, szülői fórum, néphagyományőrző programok stb.).

Alapítványunk 1998 óta folyamatos pályázatok adta lehetőségekkel, jótékonysági rendezvényekkel, szülői támogatással nagyban hozzájárul tárgyi és infokommunikációs eszközeink fejlesztéséhez, így az elmúlt évben mászó falat telepíthettünk és sószobát alakítottunk ki a gyermekeink számára, ahol terveink szerint mesedélutánokat is szeretnénk tartani.

Óvodánk öt csoportjában 125 férőhelyen látjuk el a gyermekek nevelését és fejlesztését. A csoportok kialakításánál lehetőség szerint a homogén életkorra törekszünk.  A csoportszobák tágasak, világosak, férőhelyeik száma 25 fő. Az SNI és BTMN gyermekek, az életkoruknak megfelelően minden csoportba járnak, és minden gyermeket tehetségígéretként kezelünk, számukra gazdagító programokat kínálunk.

Nevelőtestületünk kilenc tagja szakvizsgázott pedagógus és két mesterpedagógus van közöttünk (szaktanácsadó és innovátor). Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy csapatunk tagja a városi intézmény tehetségkoordinátora, aki még inkább segíti a magas szintű pedagógiai munka megvalósulását. Minden dajka szakképzett, az ő munkájukat kisegítő, technikai dolgozók (konyhások) segítik. Az udvar rendben tartását, a javítási munkákat karbantartó végzi.

Az épület új, városunk Önkormányzata egy Uniós pályázat segítségével építette számunkra, így modern, korszerű és minden igényt kielégítő.

Az épület minden helyisége tágas, színes és világos. A csoportszobák a törvényi előírásnak megfelelően 50m2-esek, mindegyikben galéria található, mely több játékteret biztosít a gyermekek számára. A fejlesztő csoportszobában a szakembereink végzik a lemaradó gyermekek felzárkóztatását. Tornatermünk 100m2-es, benne számos fejlesztő eszköz és játék található. Ezek elsősorban szenzoros integrációs terápiát segítő eszközök, melyeket minden gyermek szívesen használ, nem csak a különleges bánásmódot igénylők.

Az orvosi szoba, a beteg gyermekek elkülönítését szolgálja.

Óvodánk büszkesége a közel 200m2-es aulánk, mely óvodai és intézményi szintű rendezvények megtartása mellett egész évben játszóházként funkcionál, a gyermekek nagy örömére. Ezzel lehetőségünk van rossz idő esetén is megmozgatni a gyerekeket.

Udvarunkon számos biztonságos és korszerű játék áll a gyermekek rendelkezésére. Az udvar burkolt felületének nagy része biztonságos gumitéglával fedett. Az utcánk végén a gáton túl folyik a Kettős Körös folyó, amely egész év folyamán gazdag növény és állatvilág megfigyelését biztosítja számunkra.

Az óvoda szervezésében lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek vízhez szoktatásra, kézilabdára, néptáncra, hittanra, drámapedagógia, mozgás, matematika és kézműves foglalkozásra. Ezekre a programokra délutánonként, igény szerinti létszámmal kerül sor. Keressük a tehetségígéreteket, tehetségműhelyeink segítségével kiváló minősítéssel akkreditált tehetségpont lettünk.

Állandó ünnepeink (Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Évzáró) mellett, hagyományosan megrendezzük minden évben a Magyar Népmese Napját, és a Medve Napot. Mindkét rendezvénnyel elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Évente legalább egyszer kirándulunk, melyen gyakran részt vesznek a szülők is.

Hírek a Bóbita Óvoda életéből:

2023/204. nevlési év: 

Játékos Mese-hét a Bóbita Óvodában! https://bekesmatrix.hu/cikk/107439_jatekos_mese_het_a_bobita_ovodaban

Mihály napi vásáron jártak a Bóbita óvodások: https://bekesmatrix.hu/cikk/107373_mihalynapi_vasarban_a_bobita_tagovoda_margareta_csoportos_gyerekei

2022/2023. nevelési év:

Évzáró, ballagás a Bóbita Tagóvodában: https://bekesmatrix.hu/cikk/106556_evzaro_ballagas_a_bobita_ovodaban

Medves Nap a Bóbita Tagóvodában: 

https://bekesmatrix.hu/cikk/105557_medve_nap_a_bobita_tagovodaban

Mese Nap: https://bekesmatrix.hu/cikk/104746_mese_nap_a_bobita_tagovodaban

Nefelejcs Mulattság: 

https://bekesmatrix.hu/cikk/103788_nefelejcs_vigalom_xiv_kepsorozat

2021/2022. nevelési év: 

Kézműves tehetségműhely: 

https://bekesmatrix.hu/cikk/103052_kezmuves_tehetsegmuhely_bobita_ovi

Farsang 2022: https://bekesmatrix.hu/cikk/103055_farsang_a_bobita_ovodaban

DOTTÓ vonatosvárosnézésen a Bóbita Integrélt Tagóvoda: https://bekesmatrix.hu/cikk/100908_dotto_vonatos_varosnezesen_a_bobita_ovoda

Gyereknap: https://bekesmatrix.hu/cikk/100766_gyermeknap_a_bobita_ovodaban

2021. Farsang: https://bekesmatrix.hu/cikk/100063_farsang_a_bobita_ovi_ban?page=2

Bemutatkozik a Bóbita Integrált Tagóvoda: https://bekesmatrix.hu/cikk/99929_bemutatkozik_a_bekesi_kistersegi_ovoda_es_bolcsode_bobita_integralt_tagovoda

Medves Nap 2021: http://bekesmatrix.hu/cikk/99897_medve_nap_bobita_ovi?page=7

Néptánc tehetségműhely  foglalkozás 2021. januárjában: https://bekesmatrix.hu/cikk/99693_neptanc_tehetsegmuhely_foglalkozas_bobita_ovi

Kézműves tehetségműhely: https://bekesmatrix.hu/cikk/98950_kezmuves_muhely_bobita_ovi/?page=1#pager

Farsang: https://bekesmatrix.hu/cikk/96621_farsang_bobita_ovi/