Listázás:
Rendezés:
Micimackó csoport
Priskin Renáta óvodapedagógus Bartyik Anna Gabriella óvodapedagógus Sódar Attiláné Maria..
Nyuszi csoport
Andor Csarnai Szidónia tagóvoda vezető - szakvizsgázott óvodapedagógus (Szidike néni) Hegedűs L..

Korona Tagóvoda

Vezető: Andorné Csarnai Szidónia - szakvizsgázott óvodapedagógus
Cím: 5630 Békés, Korona utca 2.
Telefon: +36-66-411-986
E-mail: koronaovi@freemail.hu

További munkatársak:
Sós Jánosné konyhai kisegítő
Kocsor Ádám karbantartó

Bemutatkozás:

 

A Korona Tagóvoda épülete a város szívében, az Élővíz csatorna partján helyezkedik el, mégis nyugodt, csendes környezetben.

Az óvoda udvara tágas, parkosított, valamint a dróthálós kerítés biztosítja a víz felőli átszellőzést, és a jó levegőt.

A városi zöld környezetbe esztétikusan illeszthető a „játszókert”, amely rendelkezik minden olyan feltétellel, ami megfelel az óvodás korú gyermekek egészséges fejlődésének: tágas tér, egyre bővülő mozgásfejlesztő játékok, elvonuló- bújócskázó helyek, kiscsoportos játékok, szerepjátszást biztosító feltételek.

Óvodánk gyermekei a város minden részéből, sőt még a környező falvakból, tanyákról is érkeznek. Jól tükrözi a kisvárosi népesség sokszínű rétegződését. Általában azok a szülők hozzák óvodánkba gyermekeiket, akik szeretik a kisebb, családias közösséget. 50 férőhellyel 2 osztatlan csoportban működünk. Pedagógiai attitűdünk is e köré sorakozik fel. Fontosnak tartjuk, hogy egy nyugodt család-, és gyermekbarát szigetként, „oázisként” funkcionáljunk. Nevelőmunkánkat a játékba ágyazott tapasztalatszerzés, komplexitás, gazdag élményszerzési lehetőség biztosítása jellemzi. Célunk, hogy óvodásaink szeressenek mozogni, kötődjenek a természethez, legyenek boldog, testileg és lelkileg egészséges gyermekek. Az óvodai élet végén pedig nyitottan, magabiztosan, felkészülten induljanak az iskolába.

A gyermekek komplex fejlesztése egyénileg, valamint tehetségműhelyekben történik. Érdeklődésüknek, kiemelt adottságaiknak megfelelően gazdagítjuk őket, nyújtunk támogatást a szülők számára.

Mottónk: „Kisgyermekem csak nézzél szerte szét,

                Érted van itt minden, ami szép.” 

Tárgyi feltételeink kiemelten megfelelőek. A tornaszoba és fejlesztőszoba lehetőséget biztosít a gyermekek egészséges életmódjának elősegítéséhez, a mozgás- és kognitív képességeiknek fejlesztéséhez és a közös programokhoz. A berendezési tárgyakat fokozatosan cseréljük, és bővítjük az igényeknek, elvárásoknak megfelelően, és az anyagi lehetőségek függvényében.

Óvodánk Alapítványa a pályázati források által hozzájárul tárgyi eszközeink bővítéséhez, korszerűsítéséhez és közösségi rendezvényeink támogatásához.

Személyi feltételeink: A dolgozóink szakképzettek (7 fő), pedagógus képükre az optimizmus, az együttérzés, a segítséget maximálisan előtérbe helyező gyermekszeretet áll. Mindenki törekszik a folyamatos szakmai megújításra.

Speciális feladataink, amennyiben szükség van rá:

Különleges bánásmódban részesülő gyermekek szakellátásának biztosítása (fejlesztő-, és gyógypedagógus, mozgás-, és beszédfejlesztés) valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részére családias, befogadó környezetben történő felzárkóztató program kidolgozása személyre szabottan.

Partnerkapcsolataink nyújtotta célok, és feladatok:

A családokkal elfogadó, egymás céljait segítő közös programok szervezése, melyek plusz élménnyel gazdagítják az óvodai életet. (gyereknapi majális, természetjáró kirándulások, farsang, oviszülinap stb.) A szülői munkaközösség segíti a közös programok lebonyolítását.

A nevelő, gondozó, és oktató munkát végző intézményekkel is szoros, jó kapcsolatot alakítunk, és ápolunk, (Bölcsődék, Iskolák) hiszen közös a nevelési, és oktatási célunk.

Az önkormányzat és a közművelődési intézmények:

Az önkormányzat, és a civil szervezetek által megvalósított rendezvényeket gyerekműsorokkal színesítjük. Részt veszünk a város kulturális- és sport rendezvényein.

A város lakosságát igyekszünk tájékoztatni a helyi médiában, és egyéb webes felületeken óvodánk eseményeiről, és az itt folyó nevelő munkáról.

Nevelési munkát segítő szervezetekkel (Családsegítő Központ, Pedagógiai Szakszolgálat) is jó kapcsolatot ápolunk. Igény szerint várjuk és kérjük előadások megtartására szakképzett munkatársaikat, építünk fejlesztő foglalkozásaikra.

 A védőnő munkáját segítjük, közvetlen kapcsolatot tartunk vele, a gyermekorvosokat ismerjük, szükség esetén kérjük segítségüket.

Távlati céljaink:

  1. A tehetségígéretek felfedezése és gondozása.
  2. A Korona Úti Óvoda Gyermekiért Alapítvánnyal közösen az egészséges életmód, és a testi nevelés terén szeretnénk kimagasló eredményeket elérni.

Hírek a Korona utcai Tagóvoda életéből:

2022/2023. nevelési év: 

Jegesmedve csalogató a Korona Tagóvodában: 

https://bekesmatrix.hu/cikk/105555_jegesmedve_csalogato_a_korona_tagovodaban

A Korona Tagóvoda óvodásai léptek fel az első adventi hétvégén: https://bekesmatrix.hu/cikk/105179_kepekben_az_elso_adventi_hetvege?page=3

28 éves a Korona Tagóvoda: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009132426767&set=a.3202091966771853

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009132426767&set=a.3202091966771853

2021/2022. nevelési év: 

 Évzáró és Ballagás 2022: https://bekesmatrix.hu/cikk/103918_evzaro_es_ballagas_a_korona_ovodaban?page=2

Kirándulás Póstelekre: https://bekesmatrix.hu/cikk/103764_kirandulas_postelekre

Kiszebáb égetés és Farsang: https://bekesmatrix.hu/cikk/103133_farsangi_mulatsagot_es_teluzo_kiszebab_egetest_rendeztunk_a_korona_ovodaban

Évzáró - Ballagás a Korona utcai Tagóvodában: https://bekesmatrix.hu/cikk/100845_evzaro_es_ballagas_a_korona_ovodaban

Konyha látogatás: https://bekesmatrix.hu/cikk/100848_prizma_konyhalatogatas

Farsang a Korona utcai Tagóvodában: https://bekesmatrix.hu/cikk/100062_farsangi_mulatsag_es_teluzes_a_korona_uti_ovodaban?page=6

CIRKUSZ A Korona utcai tagóvodában: https://bekesmatrix.hu/cikk/99969_korona_cirkusz_az_ovodankban?page=2

Bemutatkozik a Korona utcai Tagóvoda: http://bekesmatrix.hu/cikk/100011_bemutatkozik_a_bekesi_kistersegi_ovoda_es_bolcsode_korona_utcai_tagovoda

Átadták a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona utcai tagóvoda tornatermét: https://bekesmatrix.hu/cikk/99930_atadtak_a_korona_utcai_ovoda_tornatermet

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/birtokba-vettek-a-gyermekek-a-bekesi-tornatermet-3678448/

Elkészült a Luca széke a Korona utcai Tagóvodában: https://bekesmatrix.hu/cikk/99531_decemberi_tehetsegmuhely_foglalkozas/?page=#pager

Mikulás 2020. december: http://bekesmatrix.hu/cikk/99401_megerkezett_a_korona_ovodaba_a_mikulas/

Természetbúvár tehetségműhely: https://ttps://bekesmatrix.hu/cikk/99394_termeszetbuvar_tehetsegmuhely_a_korona_utcai_tagovodaban/?page=#pager

Farsang 2020: https://bekesmatrix.hu/cikk/96538_farsangi_forgatag_a_korona_ovodaban/