Korona úti Tagóvoda

Vezető: Dr. Farkas Istvánné
Cím: 5630 Békés, Korona utca 2.
Telefon: +36-66-411-986
E-mail: koronaovi@freemail.hu

További munkatársak:
Sós Jánosné konyhai kisegítő
Kocsor Ádám karbantartó

Bemutatkozás:

A Korona úti Tagóvoda épülete a város szívében, az Élővíz csatorna partján helyezkedik el, mégis nyugodt, csendes környezetben.

Az óvoda udvara élő növényekkel van beültetve, valamint a dróthálós kerítés biztosítja a víz felőli átszellőzést, és a jó levegőt.

Óvodánk gyermekei a város minden részéből, sőt még a környező falvakból, tanyákról is érkeznek. Jól tükrözi a kisvárosi népesség sokszínű rétegződését. Általában azok a szülők hozzák óvodánkba gyermekeiket, akik szeretik a kisebb, családias közösséget. 50 férőhellyel 2 osztatlan csoportban működünk. Pedagógiai attitűdünk is e köré sorakozik fel. Nevelési célunk, hogy egy nyugodt család-, és gyermekbarát szigetként, „oázisként” funkcionáljunk.

Feladataink, melynek igyekszünk megfelelni, hogy gyermekeink minél jobb emberré nevelődjenek, élménygazdag, vidám, és esztétikus környezetben.

                Mottónk:    „Kisgyermekem csak nézzél szerte szét,

                                    Érted van itt minden, ami szép.”

                                                                                  Várnai Zseni

Tárgyi feltételeink megfelelőek. A torna szoba építésével, és fejlesztésével teljesen megfelelővé válnak a feltételek a mai kor elvárásainak és igényeinek. A berendezési tárgyakat fokozatosan cseréljük, és bővítjük az igényeknek, elvárásoknak megfelelően, és az anyagi lehetőségek függvényében.

Udvarunk tágas, virágokkal, fákkal teli. A városi zöld környezetbe esztétikusan illeszthető a „játszókert”, amely rendelkezik minden olyan feltétellel, ami megfelel az óvodás korú gyermekek egészséges fejlődésének- tágas tér, egyre bővülő mozgásfejlesztő játékok, elvonuló- bújócskázó helyek, kiscsoportos játékok, szerepjátszást biztosító feltételek.

Személyi feltételeink: A dolgozóink szakképzettek (7 fő), pedagógus képükre az optimizmus, az együttérzés, a segítséget maximálisan előtérbe helyező gyermekszeretet áll. Mindenki törekszik a folyamatos szakmai megújításra.

Speciális feladataink, amennyiben szükség van rá:

  1. Sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyerekek szakellátásának biztosítása (fejlesztő-, és gyógypedagógus, mozgás,-és beszédfejlesztése, terápiás lovaglás, vízhez szoktatás)
  2. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek családias, befogadó környezetben történő felzárkóztató program kidolgozása személyre szabottan.
  3. Pályázunk a Vöröskeresztes Óvoda cím elnyerésére, melynek érdekében már sok érzékenyítő programot szerveztünk a szülőknek, és a gyermekeknek egyaránt.

Partnerkapcsolataink nyújtotta célok, és feladatok:

A családokkal elfogadó, egymás céljait segítő közös programok szervezése, melyek plusz élménnyel gazdagítják az óvodai életet. (gyereknapi majális, természetjáró kirándulások, farsang, oviszülinap stb.)

A szülői munkaközösség segíti a közös programok lebonyolítását. (Bukfenc Akadémia, vízhez szoktatás)

A nevelő, gondozó, és oktató munkát végző intézményekkel is szoros, jó kapcsolatot alakítunk, és ápolunk, (Bölcsődék, Iskolák) hiszen közös a nevelési, és oktatási célunk.

A Belencéres Néptáncegyüttessel való partnerkapcsolat segíti a néptánc megszerettetését, és a népi kultúra megismerését óvodásaink körében.

Az önkormányzat és a közművelődési intézmények:

Az önkormányzat, és a civil szervezetek által megvalósított rendezvényeket gyerekműsorokkal színesítjük.

A város lakosságát igyekszünk tájékoztatni a helyi médiában, és egyéb webes felületeken óvodánk eseményeiről, és az itt folyó nevelő munkáról.

Nevelési munkát segítő szervezetek:

Családsegítő Központ, Pedagógiai Szakszolgálat

Igény szerint várjuk és kérjük előadások megtartására szakképzett munkatársaikat, építünk fejlesztő foglalkozásaikra. Általunk felfedezett tehetséges gyermekeket a megfelelő helyre irányítjuk, például: Békéscsabai Tornaclub, torna tagozatos osztály, gyermektánc, zeneiskola. A védőnő munkáját segítjük, közvetlen kapcsolatot tartunk vele, a gyermekorvosokat ismerjük, szükség esetén kérjük segítségüket.

Távlati céljaink:

  1. A tehetségígéretek felfedezése, és gondozása a művészeti ágak terén.
  2. Olyan programok szervezése, melyek segítik a Vöröskeresztes Bázisóvoda cím elnyerését.
  3. A Korona Úti Óvoda Gyermekiért Alapítvánnyal közösen az egészséges életmód, és a testi nevelés terén szeretnénk kimagasló eredményeket elérni.
Megjelenítés: lista / táblázat
Listázás:
Rendezés:
Micimackó csoport
Dr. Farkas Istvánné szakvizsgázott óvodapedagógus - tagóvodavezető (Rozika néni) Priskin Renáta..
Nyuszi csoport
Hegedűs Lászlóné óvodapedagógus (Anikó) Andor Csarnai Szidónia szakvizsgázott óvodapedagóg..