Hunyadi téri Tagóvoda

Vezető: Tokai Ferencné
Cím: 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.
Telefon: +36-66-414-995
E-mail: hunyadi.ovi@freemail.hu
Alapítvány: Hunyadi téri Óvoda Gyerekeiért Alapítvány 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.
Adószám: 18394410-1-04

További munkatársak:

  • Dán Attila karbantartó

Bemutatkozás:

A Hunyadi téri Tagóvoda a város szélén helyezkedik el. Jelenleg 2 csoportba járnak a környékbeli gyermekek, a harmadik csoport szobát tornateremnek alakítottuk át. Ez a helység ad helyet még a fejlesztő foglalkozásoknak is. Tágas udvarunk nagy mozgási lehetőséget biztosít az idejáró gyermekek számára. Óvodánk 40 gyermek befogadására alkalmas. Jelenleg 27 gyermek jár rendszeresen óvodába. Pedagógiai nevelő munkánk során figyelembe vesszük a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit. Nevelési célunk: segíteni a HH és HHH gyermekek szociális beilleszkedését, s megteremtjük az óvoda érzelmi biztonságot nyújtó családias légkörét. Továbbá feladatunk a kimagasló képességű gyermekek felkutatása, fejlesztése és az esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára. Óvodánkban már kora gyermekkorban megismerkedhetnek az egyes művészeti területekkel (verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka) és az óvodapedagógus által kínált játékos tevékenységekkel. Fontos feladatunk a néphagyomány megőrzése, ápolása. Hetente egyszer néptánc foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek, amit a békési Belencéres Néptánc Együttes gyermek néptánc pedagógusa és az egyik óvodapedagógus kolléganő tart a gyerekek nagy örömére.

Óvodánk nyitott, a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget biztosít arra, hogy betekintést nyerjenek gyermekük óvodai életébe. A gyermekek eredményes fejlesztése érdekében igyekszünk minél jobb kapcsolatot kialakítani a szülőkkel. Az óvodapedagógusok, a fejlesztő pedagógus, a mozgásterapeuta és a logopédus együtt működő munkája eredményeként arra törekszünk, hogy minden kisgyermek saját egyéni fejlettségi szintjéhez képest, saját ütemében fejlődve, zökkenőmentesen érje el az iskolaérettség kritériumait. A szülők többsége munkanélküli, akik segélyből, jövedelempótló támogatásból élnek, jelentős anyagi forrásuk a gyermekekre kapott támogatások.

Óvodásaink többsége szociálisan hátrányos, ingerszegény környezetből érkezik, ahol a családi modellből hiányzik a pozitív tapasztalatok átadása, a közös élmény biztosítása és a kommunikáció. Ezekből kiindulva fogalmaztuk meg nevelési gyakorlatunk alapját, ami érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben az élmény gazdag mindennapok megteremtése. Örömmel tapasztaljuk, hogy a szülők egy része ráérzett az óvodában folyó nevelés, foglalkozás otthoni folytatásának fontosságára. Azt szeretnénk a későbbiekben is, hogy a környezetünkben élő gyermekek már 3 éves kortól rendszeresen járjanak óvodába. A gyermekekkel megkülönböztetés nélkül foglalkozunk. Óvodánkban minden gyermek egyenlő eséllyel indul. Ebben a közegben jól érzik magukat, szívesen járnak óvodában, ragaszkodnak társaikhoz és az itt dolgozó felnőttekhez.

2008 májusában létrehoztuk a „Hunyadi téri Óvoda Gyermekeiért” Alapítványt, mellyel segíteni szeretnénk minden olyan tevékenységet, ami a gyermekek magasabb szintű nevelését, az óvoda fejlesztését, működését szolgálja. Óvodánkban, a két csoportban 4 óvodapedagógus neveli a gyermekeket. A 2 szakképzett dajka és a konyhai kisegítő munkáját tiszteletben tartjuk, hiszen óvodai nevelésünk eredményességét segítik az óvodapedagógusokkal összhangban.

Az óvoda épületében két csoportszoba és egy tornaterem van. Nemrégiben új színt kaptak a csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek, valamint az óvoda udvarának egy részén a szilárd burkolat is felújításra került. Az óvoda külső és belső esztétikája, karbantartottsága megfelelő feltételeket teremt az idejáró gyermekek számára. Az elavult berendezési tárgyakat pályázati pénzből igyekszünk pótolni, felfrissíteni.

Óvodánkban minden évben megrendezzük az elő majálist. Ezen a gyerekek a szüleikkel, családtagjaikkal közösen az udvaron, ügyességi versenyekben, játékos mozgásos feladatokban mérhetik össze ügyességüket, gyorsaságukat, tudásukat. Ilyenkor szépen feldíszítjük az udvart, és kiköltözünk a szabadba a játékos délelőttre. A versenyek végén finom falatokkal, teával, üdítővel kínáljuk a résztvevő gyermekeket és szüleiket.

Az nevelési év során az évszakok köréből és néphagyomány ápolás témáiból a gyermekek számára közel hozható ünnepeket tervezünk. Hagyomány nálunk, hogy városi szintű programmal készülünk a Madarak Fák napjára, amikor a város többi óvodájából is ellátogatnak hozzánk a nagycsoportos gyermekek. Ezen a napon a természet szeretetére, megóvásának fontosságára hívjuk fel a résztvevők figyelmét egy játékos feladatokat tartalmazó délelőtti program keretében. A rendezvényre meghívjuk az előző nevelési évben elballagott gyermekeinket a tanító nénijükkel együtt, a városunk vezető személyiségeit, az intézményvezető asszonyt és a tagóvoda, illetve a bölcsőde vezetőket.

A tanév végén egy kis évzáró műsort adunk a szülőknek, családtagoknak, melynek keretében elballagtatjuk az iskolába menő nagycsoportosainkat.

Több alkalommal színházi előadásra visszük a gyermekeket a Kulturális Központba, ahova a szüleik révén nem jutnának el. Részt veszünk a Madzagfalvi Ovi bulin, ahol zenés-utánzásos tánccal lépünk fel. Ezeket mindig nagyon élvezik a gyerekek. Mivel a város szélén van az óvodánk, ezért a rendezvényekre busszal szoktunk elmenni. Az intézményen belül a tagóvodák által szervezett programokon is részt veszünk egy-egy nevelési év folyamán. Óvodánk jelenleg három pályázatban vesz részt, mely nyertes pályázatok határozzák meg a 2017/2018-as nevelési évünk feladatainak túlnyomó részét.

1.         „Kincses Kultúróvoda”

2.        „Kisgyermekkori nevelés támogatása”

3.         „Esélyteremtő óvoda”

Óvodásaink többsége szociálisan hátrányos, ingerszegény környezetből érkezik. A szülőnek nem áll módjában a gyermeke ideális fejlődéshez megteremteni a lehetőségeket, így meghatározó szerepe van az óvodánkban folyó nevelő munkának és az óvodapedagógusok tudatos felzárkóztató tevékenységének. A három pályázat sikeres lebonyolítása során nevelési gyakorlatunk bővül, olyan elemek épülnek be, melyek a gyermekek esélyteremtését szolgálják. Továbbra is feladatunk az érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben az élmény gazdag mindennapok megteremtése, ami színesíti, élmény gazdagabbá teszi a gyermekeink és szüleik hétköznapjait.

 

Megjelenítés: lista / táblázat
Listázás:
Rendezés:
Süni csoport
Tokai Ferencné szakvizsgázott óvodapedagógus - tagóvoda vezető (Aranka óvónéni) Szalkai Sándorn..
Margaréta csoport
Dobó Márta óvodapedagógus Gyarakiné Bajka Edit óvodapedagógus Kocsor Istvánné dajka ..