Magunkról

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Óvodai intézményegység

2008. július 1-én megalakult a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, mely iskola- és óvodafenntartásra jött létre négy település részvételével.

Intézményünk jelenleg 7 tagóvodából és 2 tagbölcsődéből álló szervezet, melynek a 6 békési tagóvoda és 2 tagbölcsőde mellett a Tarhosi tagóvoda is tagja.

A kilencszínű csokorba kötött léggömb óvodáink és bölcsődéink sajátos, egyéni arculatát jelképezi, mely mégis egységet alkot, összetartozást mutat.

Nevelésfilozófiánk, alapelveink azonosak.

Mindannyian a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör megteremtését hangsúlyozzuk, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.

Célunk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas óvodai nevelésünkben.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a gyerekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, esetenként hátrány csökkentését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását - a családi nevelést kiegészítve, azzal együttműködve.

Nevelési céljaink megvalósulásakor a gyerekek képessé válnak kifejezni gondolataikat, önállóan tevékenykednek, megtanulnak eligazodni környezetükben, együttműködnek, és pozitív magatartási formákat sajátítanak el.

Mindehhez sokszínű tevékenységeket, eszközöket, megfelelő életfeltételeket biztosítunk, amely óvodapedagógusi elhivatottsággal párosul.

Abból indulunk ki, hogy a gyermek alapvető tevékenysége a játék és erre építve valósítjuk meg feladatainkat, a mozgásigény kielégítését, a külső világ tevékeny megismerését, kommunikációs készség alakítását.

Építünk a gyermeki kíváncsiságra, a mesére, a művészi élmény-nyújtására, a cigány kultúra ápolására.

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Programja a sokszínű, ám mégis egységes nevelői gyakorlatunkat tükrözi. Tartalma mindaz, amely elősegíti gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlődését.

Pedagógiai Programunk hét tagóvodánk egyéni arculatának megőrzése mellett, a nevelési gyakorlatot keret jellegűen tartalmazza.

Bölcsődei intézményegység

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységeként, Békésen két bölcsőde működik. A Földvár bölcsődében 96 gyermek, míg a Gólyafészek bölcsődében 48 gyermek ellátását tudjuk biztosítani. Mindkét intézményben mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak a gyermekek napközbeni ellátásához.

Mindannyian a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias bölcsődei légkör megteremtését hangsúlyozzuk, amelyben egyéni képességeik szerint neveljük-gondozzuk a gyermekeket.

Célunk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas bölcsődei nevelésben.

A bölcsődéinkbe járó családok anyagi helyzete nagyon eltérő, sokan küzdenek megélhetési gondokkal, sok a munkanélküli.

Egyre több az olyan család, akiknek nincsenek meg a létfenntartáshoz szükséges anyagi eszközeik, ebből adódóan gyerekeik hátrányos helyzetűek. Emiatt még nagyobb hangsúlyt kap a bölcsőde szociális funkciója.